Privacy statement

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op deze website. Leveninjerelatie.nl is niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan dit privacystatement te accepteren. Het is raadzaam deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen, omdat veranderingen of aanpassingen van de website kan leiden tot wijziging in het beleid. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 31 maart 2020.

Leveninjerelatie.nl is een initiatief van Willeke van Voorst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 73433055. Op deze website vind je inspiratie voor je relatie en meer informatie hoe ik voor jou of jullie als therapeut van betekenis kan zijn. Alles is gebaseerd op mijn persoonlijke ervaring en opgedane kennis. Je blijft hoe dan ook zelf verantwoordelijk voor wat je met de informatie doet.

Leveninjerelatie.nl doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Ik houd me dus aan de wet- en regelgeving omtrent privacy, zoals de AVG.

Dit betekent dat ik jouw persoonsgegevens alleen verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt of verwerkt. Dit beschrijf ik in dit privacy statement. Ik neem passende technische of organisatorische maatregelen zodat de bescherming van jouw gegevens gewaarborgd blijft. Ik deel jouw gegevens nooit met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van het doel waarvoor je ze verstrekt hebt.

Ik hecht waarde aan jouw privacy zoals ik ook waarde hecht aan die van mijzelf. Ik leg je daarom in dit privacy statement uit welke gegevens ik van jou bewaar, wat ik daarmee doe.

Beroepsgeheim

Ik wil niet alleen jouw privacy beschermen omdat het een wettelijke verplichting is, maar ook om de vertrouwensrelatie te borgen. Als er geen vertrouwen is, kan dit het einde van een goede en effectieve hulpverleningsrelatie betekenen. Ik houd me daarom aan de geheimhoudingsplicht voor alles wat ik in mijn functie als therapeut van jou te weten komt. In principe mag ik daarvoor alleen met expliciete toestemming van jou aan anderen informatie verstrekken.

Ik kan als therapeut geheimhouding alleen doorbreken bij overmacht in het kader van een conflict van plichten, bijvoorbeeld in het geval van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Voor onze samenwerking verzamel ik gerichte informatie die relevant kunnen zijn voor de therapie. De rapportages en de facturen bevatten persoonlijke gegevens (NAW, beschrijving therapieproces). Deze documenten zijn beschermd en alleen toegankelijk voor mij. Ik bewaar deze gegevens maximaal 15 jaar.

Verzamelen van persoonsgegevens

Zoals op de meeste websites, verzamel en gebruik ik je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn blog/diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt (door een reactie te plaatsen of de APK relatietest in te vullen bijvoorbeeld). Het gaat om eventueel je naam, e-mailadres en IP-adres.

Deze website is bedoeld voor bezoekers boven de 16 jaar. Bij jongere bezoekers zijn de ouders verantwoordelijk dit bij mij te melden zodat ik hun gegevens kan verwijderen, of het kind toestemming te geven voor het gebruik via contact@online.leveninjerelatie.nl.

Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaar ik je e-mailadres en opgegeven naam en wordt automatisch geregistreerd welke acties je onderneemt op mijn website. Ik gebruik deze gegevens alleen voor het versturen van nieuwsbrieven, bijvoorbeeld wanneer ik een nieuwe blog heb geplaatst. Of om te ontdekken hoe ik mijn producten kan verbeteren. Je kunt je altijd afmelden of je gegevens aanpassen via de link onderaan de digitale nieuwsbrief. Je mag me ook mailen om je gegevens te verwijderen.

Cookies

Leveninjerelatie.nl gebruikt cookies om informatie op te slaan, zoals bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen als je mijn website bezoekt. Dit kan ook betekenen dat je makkelijk inlogt of ingelogd kunt blijven wanneer dat een optie is op mijn website.

Leveninjerelatie.nl maakt gebruik van het statistiekenprogramma Google Analytics. De statistieken geven relevante informatie over de bezoekers van de website, zoals de meest gelezen pagina’s. Deze informatie wordt geanonimiseerd verwerkt. Het doel hiervan is de inrichting van de website te optimaliseren of meer gerichte informatie op de site te zetten. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld uit Google Analytics. Voor meer informatie over het privacy beleid met betrekking tot Google Analytics, zie Safeguarding your data.

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.
Leveninjerelatie.nl bevat links naar de bedrijfspagina op Facebook, Instagram, YouTube en mijn persoonlijke LinkedIn-pagina. De Autoriteit Persoonsgegevens concludeert dat Facebook in strijd handelt met de Nederlandse privacywetgeving. Zie het Gegevensbeleid van de desbetreffende internetsites voor informatie over hoe zij met jouw privacy omgaan. Je hebt áltijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact op met mij. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden verholpen, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van dit privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wil opnemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

LEVENINJERELATIE.NL
Willeke van Voorst-Mulder
Praktijkadres
contact@online.leveninjerelatie.nl